Dijous
21 de Novembre de 2019
Seu electrònica

Sobre la Seu

Sistemes d'identificació electrònica i signatura electrònica

Sistemes d'identificació electrònica.

Per a la identificació de l'usuari en aquesta Seu, l'Ajuntament de Castelló admet les següents opcions:

 • Certificat digital: Amb caràcter general, admès en autofirma i cl@ve, tant per a persones físiques com per a persones jurídiques i empreses. S'admet el DNI electrònic i tots els certificats reconeguts inclosos en la Llista de confiança de prestadors de serveis de certificació establits a Espanya, publicada en la seu electrònica del Ministeri d'Indústria, Energia i Turisme.
 • Claus concertades:
  • Cl@ve PIN com a sistema de contrasenya de validesa molt limitada en el temps, orientat a usuaris que accedeixen esporàdicament als serveis públics electrònics.
  • Cl@ve Permanent com a sistema de contrasenya de validesa duradora en el temps, orientat a usuaris habituals dels serveis públics electrònics.
  • Cl@ve Ciutadans UE com a Accés de ciutadans europeus amb els mecanismes d'identificació dels seus respectius països a través de la plataforma STORK.

Sistemes de signatura electrònica.

Actualment la Seu Electrònica de l'Ajuntament de Castelló admet, per a la signatura electrònica, els certificats reconeguts, emesos per les següents autoritats de certificació:

 • DNI Electrònic
  Per a la utilització del DNIe és necessari la instal·lació de software i de hardware associat, del que pot trobar informació en la següent adreça depenent del Ministeri d'Interior: http://www.dnielectronico.es
 • Agència de Tecnologia i Certificació Electrònica (ACCV)
  Si usa un certificat de l'ACCV, pot consultar les instruccions per a configurar el navegador d'internet amb el certificat d'aquesta autoritat de certificació prement en aquest enllaç.
 • Fàbrica Nacional de Moneda i Timbre (FNMT)
  Si usa un certificat de la FNMT, pot consultar les instruccions per a configurar el navegador d'internet amb el certificat d'aquesta autoritat de certificació prement en aquest enllaç.