Dilluns
9 de Desembre de 2019
Seu electrònica

Sobre la Seu

Segells Electrònics

Els segells electrònics o segells d'òrgan són un tipus de signatura electrònica utilitzada per les Administracions Públiques per a identificar i autenticar una actuació administrativa automatitzada concreta.

S'entén per actuació administrativa automatitzada, qualsevol acte o actuació realitzada íntegrament a través de mitjans electrònics per una Administració Pública en el marc d'un procediment administratiu i en la qual no haja intervingut de forma directa un empleat públic.

Els segells electrònics es basen en un certificat digital que haurà d'incloure:

 • Nombre d'identificació fiscal (de l'Administració signatària).
 • Denominació de l'òrgan o Administració.
 • Opcionalment, la identitat de la persona titular.

L'Ajuntament de Castelló disposa dels següents segells d'òrgan per a la identificació i autenticació d'actuacions administratives automatitzades:


Segell electrònic d'Alcaldia.

La informació continguda en el certificat de segell electrònic d'òrgan és la següent:

 • Codi únic d'identificació (Nombre de sèrie): ‎77 e2 a5 06 41 6e d8 ac (hexadecimal). 
 • Prestador de serveis de certificació que emet el certificat: C=ES, O=ACCV, OU=PKIACCV, CN=ACCVCA-120 
 • Identificació del segell electrònic: C = ES O = AYUNTAMIENTO DE CASTELLON DE LA PLANA OU = sello electrónico SERIALNUMBER = P1204000B CN = ALCALDIA AYUNTAMIENTO DE CASTELLON DE LA PLANA
 • Començament i fi del període de validesa del certificat: 09/06/2015 13:08:28 - 08/06/2018 13:08:28. 
 • Límits d'ús del certificat: Signatura digital, Sense repudi, Xifrat de clau, Xifrat de dades (f0). 
 • Empremta digital del certificat (Empremta digital SHA1): ‎9d 41 d1 5c 3d 4d c6 51 aa 7b 9c 84 d0 0e a7 57 5c 46 a0 50 


Segell electrònic de Secretaria General de l'Administració Municipal.

La informació continguda en el certificat de segell electrònic d'òrgan és la següent:

 • Codi únic d'identificació (Nombre de sèrie): ‎2d 9e 03 a9 1d 14 ff db (hexadecimal). 
 • Prestador de serveis de certificació que emet el certificat: C=ES, O=ACCV, OU=PKIACCV, CN=ACCVCA-120 
 • Identificació del segell electrònic: C = ES S = CASTELLON L = CASTELLÓ DE LA PLANA O = AYUNTAMIENTO DE CASTELLON DE LA PLANA OU = sello electrónico SERIALNUMBER = P1204000B CN = SECRETARIA GENERAL DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL
 • Començament i fi del període de validesa del certificat: 24/11/2016 14:52:03 - 24/11/2019 14:52:03. 
 • Límits d'ús del certificat: Signatura digital, Sense repudi, Xifrat de clau, Xifrat de dades (f0). 
 • Empremta digital del certificat (Empremta digital SHA1): ‎d0 d1 d6 39 ff 6b d7 7a f1 59 9d 96 3d ae 8c 77 fe f2 47 35 


Segell electrònic d'Administració Tributaria Local.

La informació continguda en el certificat de segell electrònic d'òrgan és la següent:

 • Codi únic d'identificació (Nombre de sèrie): ‎50 0e 6a 01 d8 9c 9b 48 (hexadecimal). 
 • Prestador de serveis de certificació que emet el certificat: C=ES, O=ACCV, OU=PKIACCV, CN=ACCVCA-120 
 • Identificació del segell electrònic: C = ES S = CASTELLON L = CASTELLÓ DE LA PLANA O = AYUNTAMIENTO DE CASTELLON DE LA PLANA OU = sello electrónico SERIALNUMBER = P1204000B CN = ADMINISTRACION TRIBUTARIA LOCAL AYTO. CASTELLON DE LA PLANA
 • Començament i fi del període de validesa del certificat: 27/04/2018 13:12:27 - 26/04/2021 13:12:27. 
 • Límits d'ús del certificat: Signatura digital, Sense repudi, Xifrat de clau, Xifrat de dades (f0). 
 • Empremta digital del certificat (Empremta digital SHA1): ‎de 9c ac 65 2c 9b 92 86 8f ed c6 d1 00 70 55 53 52 0b 64 ff