Dijous
21 de Novembre de 2019
Seu electrònica

Sobre la Seu

Presentació de la Seu

L'Ajuntament de Castelló de la Plana disposa d'una seu electrònica principal, corresponent a la direcció electrònica de referència https://seuelectronica.castello.es , accessible directament a través d'Internet.

Esta seu electrònica comprén la totalitat dels òrgans de l'Ajuntament, al qual correspon la seua titularitat, i estén el seu àmbit d'aplicació a totes les actuacions i procediments de la seua competència.

Entre els serveis de la seu electrònica destaca la Carpeta Ciutadana, a través de la què es poden fer tot tipus de tràmits administratius.

Accedir a la Carpeta Ciutadana.