Dijous
21 de Novembre de 2019
Seu electrònica

Sobre la Seu

Navegació i descarrega de software

Per a un correcte ús de la seu de l'Ajuntament de Castelló i de la visualització de tots els seus documents és necessari llegir detalladament la guia de navegació i descàrrega i instal·lar el software i hardware necessari que es detalla a continuació.


Apartat Públic i Privat.

La carpeta ciutadana disposa d'un apartat públic i un privat:

 • Pública: L'apartat públic permet a qualsevol ciutadà accedir a una informació determinada.

 • Privada: La informació disponible en l'apartat privat només és accessible prèvia identificació amb un certificat digital.

Certificat Digital d'Usuari.

El Certificat Digital permet verificar la identitat d'un ciutadà, garantint que únicament ell pot accedir a la seva informació personal, evitant suplantacions. Mitjançant el certificat també es permet utilitzar la signatura electrònica, tant de documents com de sol·licituds.

La signatura electrònica basada en un certificat digital, com els utilitzats en l'Administració Electrònica, té la mateixa validesa jurídica que la signatura manuscrita. Així mateix, la identificació basada en un certificat digital és equivalent a la presentació del DNI en l'atenció presencial.

Aquests certificats digitals permeten realitzar tràmits administratius de forma segura a través d'internet, tenint la mateixa validesa que els realitzats de forma presencial però evitant desplaçaments i esperes.

La instal·lació d'aquests certificats digitals és molt senzilla ja que només és necessari instal·lar-los en el navegador amb el qual s'està accedint a la Carpeta Ciutadana.

Autoritat de Certificació de la Comunitat Valenciana (ACCV) és l'organisme encarregat de distribuir els certificats dels ciutadans, pel que pot seguir les instruccions indicades en la seva pàgina per a assolir el certificat digital personal.

Aquest certificat està admès no només en les administracions públiques de la Comunitat Valenciana. Pot consultar la llista completa de llocs on s'admet aquest certificat. Llista completa.

Dni Electrònic, Puc utilitzar-lo?

El Document Nacional d'Identitat (DNI), emès per la  Direcció general de la Policia (Ministeri de l'Interior), és el document que acredita, des de fa més de 50 anys, la identitat, les dades personals que en ell apareixen i la nacionalitat espanyola del seu titular.

Amb la generalització de l'accés a internet es fan necessaris nous mètodes d'acreditació de la personalitat, que permetin operar en el món digital amb la mateixa validesa que en el món físic. Les tasques essencials són:

 • Identificació electrònica i de forma indubtable de la identitat de la persona.

 • Signar digitalment documents electrònics, atorgant-los validesa jurídica equivalent a la manuscrita.

La resposta a aquesta nova realitat ha estat incorporar un xip al DNI on s'han inclòs els certificats digitals d'usuari.

Aquesta nova versió del DNI és el que coneixem com DNI electrònic, que permet tant l'ús tradicional com l'accés, identificació i signat de forma segura a través d'internet.

Pot consultar més informació pel que fa al DNI electrònic en l'enllaç habilitat per a tal efecte " Dni Electrònic".

L'ús del Dni Electrònic s'està estenent principalment entre les Administracions Públiques. Disposa d'una llista completa dels usos del DNI electrònic en la següent adreça " Servicis Disponibles".

Per a poder utilitzar el DNI electrònic necessita un lector de targetes intel·ligents compatible amb l'estàndard ISO 7816. Pel que fa a l'ús del DNI electrònic pot trobar més informació en " Com utilitzar el DNIe".

Els documents en la Carpeta Ciutadana.

La carpeta ciutadana és una aplicació que permet la interacció amb l'Administració pública, bé sigui realitzant sol·licituds, aportant documents, o descarregant documents.

Per a la documentació intercanviada amb l'Administració Pública s'han utilitzat aplicacions d'àmplia difusió en l'entorn d'Internet, i gratuïts.

A continuació s'exposa una llista amb els diferents formats de documents utilitzats per la Carpeta Ciutadana, així com l'enllaç on podrà descarregar-se les aplicacions gratuïtes per a utilitzar-lo.

Arxiu Windows Mac OS X Linux
Icona representativa del format PDFpdf Adobe Reader Adobe Reader Adobe Reader

Es requerix la versió 7 o superior de l'aplicació Acrobat Reader per a la correcta visualització dels formularis presencials.

Plugins Java JRE, Què és?

El plugin java es una petita aplicació que permet executar codi en el navegador d'internet. Esta aplicació permet realitzar els procediments d'identificació personal y signatura de documents, per esta raó es imprescindible per poder accedir a la zona privada de la carpeta ciutadana.

La versió necessària es JRE 1.6.0_10 o superior.

El plugin es gratuit y pot descarregar-se dels seguents enllaços:

Arxiu Descàrrega
Icona representativa del plugin JAVA Descàrrega de Java

Què és un certificat?

El certificat digital és l'equivalent al DNI, i permet la identificació de forma unívoca d'una persona.

Com puc aconseguir un certificat digital personal?

El certificat digital es pot aconseguir mitjançant una Autoritat Certificadora:

 •       ACCV - Autoritat Certificadora de la Comunitat Valenciana: Pot ampliar informació en el següent enllaç " Sol·licitar Certificats".
 •       DNIe - DNI electrònic: El Dni electrònic disposa d'un certificat personal. Pot ampliar informació en el següent enllaç " Dni Electrònic".

Com comprovar que el certificat digital es troba instal·lat en el meu navegador?

Comprovar si el certificat es troba instal·lat en el navegador depèn del navegador que s'estiga utilitzant:

 •        Internet Explorer: Accedir al Menú de "Eines?" -> "Opcions d'Internet" -> "Contingut" -> Botó "Certificats".
 • Mozilla Firefox: Accedir al Menú de "Eines" -> "Opcions" -> Botó "Avançat" -> "Xifrat".

  •        En la pestanya de "Personal" haurien d'aparèixer les dades personals (nom, cognoms, nif) del propietari del certificat.

Què necessite per a Tramitar Electrònicament una sol·licitud?

Per a realitzar la tramitació electrònica de servicis necessita:

 •      Si el tràmit requereix d'un certificat digital, necessitarà un certificat digital personal instalat al seu navegador o be d'una targeta criptográfica que el continga així com un lector homologat per poder legir aquesta targeta.
 •      Plugin java JRE 1.6.0_10 o superior instal·lat al seu navegador.
 •      Per a tramitar electrònicament de manera correcta, és necessària la instal·lació de l'aplicació Autofirma en el seu ordinador.

Què necessite per a accedir a l'àrea privada?

L'accés a l'àrea privada es troba restringit a ciutadans que es troben identificats en la carpeta ciutadana. La forma d'identificar-se és mitjançant un certificat digital d'usuari
2. Exportació/Importació manual dels certificats:


En cas de no disposar d'Internet Explorer o si hi ha hagut algun problema a l'exportar directament el certificat haurà de realitzar l'exportació manual del certificat al seu ordinador i posteriorment realitzar una importació manual a l'explorador que utilitze habitualment. Per a això s'han posat a la seua disposició una sèrie de manuals on s'expliquen de manera detallada tots els passos a seguir per a realitzar aquestes dues operacions:

 • Exportació dels certificats del dispositiu Clauer: Manual

 • Importació dels certificats al navegador:

Resolució de problemes d'autenticació i signatura

Per vore la lista completa de compatibilitat del teu ordinador amb l'applet d'autenticació y signatura, pots consultar este  enllaç.

Si comprova que el seu sistema es compatible però continua amb problemes d'accés o firma a la Oficina Virtual, li recomanem que es descarregui la guia de resolució de problemes prement  AÇÍ

Formats admesos

A continuació llistem tots els formats dels fitxers que el ciutadà pot annexar al costat de la seua sol·licitud.

 • doc  Fitxer de Microsoft Office (95, 97, 2003)

 • docx  Fitxer de Microsoft Office (2007)

 • odt  Fitxer de OpenOffice

 • txt  Fitxer de text (Estos fitxers deuràn estar codificats en UTF-8 per a poder ser almacenats correctament)

 • rtf  Fitxer de Wordpad

 • jpg  Fitxer d'imatge comprimida.

 • jpeg  Fitxer d'imatge comprimida.

 • tif  Fitxer d'imatge amb etiquetes

 • tiff  Fitxer d'imatge amb etiquetes

 • bmp  Fitxer d'imatge propi de MS Windows

 • gif  Fitxer d'imatge

Que versió de navegador puc utilitzar?

La Carpeta Ciutadana es pot utilitzar amb les següents versions per a cadascun dels navegadors,

 • Internet Explorer: Utilitzar una versió 11 o superior.

 •       Microsfot edge: Utilitzar una versió 41 o superior.
 • Mozilla Firefox: Utilitzar una versió 53 o superior.

 • Google Chrome: Utilitzar una versió 60 o superior.

 • Safari: Utilitzar una versió 11 o superior.