Dilluns
9 de Desembre de 2019
Seu electrònica

Sobre la Seu

Informació com a prestador de serveis de la societat de la informació

A l'efecte del que es disposa en l'article 10 de la Llei 34/2002, d'11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic, les dades de l'Ajuntament de Castelló de la Plana són:

  • Nom: Excm. Ajuntament de Castelló de la Plana.
  • Adreça postal: Plaça Mayor 1, 12001 Castelló de la Plana.
  • CIF: P1204000B
  • Tipus d'entitat: Administració local (Llei 7/1985, de 2 d'abril de 1985, reguladora de les Bases del Règim Local)
  • Teléfono: 964355100
  • Correu electrònic: carpeta@castello.es