Dijous
21 de Novembre de 2019
Seu electrònica

Sobre la Seu

Identificació de la ciutadania per funcionari

L'Ajuntament de Castelló de la Plana, en totes les Oficines d'Atenció Integrades, disposa de funcionaris municipals, expressament habilitats per a realitzar amb la seua pròpia firma electrònica, la identificació i autenticació del ciutadà i ciutadana que necessite utilitzar la firma electrònica per a la realització de qualsevol dels tràmits o procediments electrònics dels disponibles en el Catàleg de tràmits i procediments electrònics i no disponga d'aquella.

Per a això, el/la ciutadà/ana deurà:

  • Identificar-se davant del funcionari municipal, per mitjà de la presentació de DNI, NIE, passaport amb fotografia o permís de conducció.
  • Prestar el seu consentiment exprés, omplit per escrit imprés que se li facilitarà pel funcionari municipal, per a la realització de la seua identificació i autenticació per al tràmit o procediment electrònic concret que es tracte, deixant constància d'això per als casos que poguera plantejar-se discrepància o litigi.