Dijous
21 de Novembre de 2019
Seu electrònica

Sobre la Seu

Calendari de dies inhàbils

ANY 2019.

Decret de l'Alcaldia 2018-9386, de 11 de desembre, pel que s'estableix el calendari de dies inhàbils a efectes de còmput de terminis administratius en l'àmbit de l'Administració de l'Ajuntament de Castelló de la Plana i els seus Organismes Públics corresponent a l'any 2019, publicat en el Butlletí Oficial de la Província nº 1, de data 1 de gener de 2019.

 • L'1 de gener. Any nou
 • El 19 de març. Sant Josep
 • El 25 de març. Dilluns de la setmana de Festes de la Magdalena
 • El 19 d’abril. Divendres Sant
 • El 22 d’abril. Dilluns de Pasqua
 • L'1 de maig. Festa del Treball
 • El 24 de juny. San Joan
 • El 29 de juny. Sant Pere
 • El 15 d’agost. Assumpció de la Mare de Déu
 • El 9 d’octubre. Dia de la Comunitat Valenciana
 • El 12 d’octubre. Festa Nacional d’Espanya
 • L'1 de novembre. Tots Sants
 • El 6 de desembre. Dia de la Constitució Espanyola
 • El 25 de desembre. Nadal

Dies inhàbils a l'efecte del còmput de terminis administratius: són tots els anteriors, a més dels dissabtes i diumenges.