Dijous
21 de Novembre de 2019
Seu electrònica

Serveis de la Seu

Imatge de mans escrivint en portàtil

Queixes i Suggeriments

La Seu Electrònica de l'Ajuntament de Castelló de la Plana disposa d'un accés per a la formulació de queixes i suggeriments en relació al contingut, gestió i serveis oferits per mitjans electrònics a través de la Unitat de Suggeriments i Reclamacions (URyS) d'aquest Ajuntament, òrgan administratiu de suport a la Comissió Especial de Suggeriments i Reclamacions d'aquest Ajuntament.

La Comissió Especial de Suggeriments i Reclamacions, és un òrgan creat per l'Ajuntament de Castelló de la Plana per a la participació dels veïns i defensa dels seus drets, de conformitat amb l'establit en l'article 132 de la Llei 7/ 1985, de 2 d'abril, RLRBRL.

Les seues funcions són:

  • Defensar els drets dels ciutadans i ciutadanes.
  • Supervisar el funcionament de l'Administració Municipal.
  • Formular suggeriments de millora a l'Administració.

El Pla Marque de Modernització i Qualitat dels Serveis Municipals declara com a missió de l'Ajuntament , prestar els serveis públics municipals amb eficàcia i eficiència a satisfacció dels seus ciutadans i ciutadanes, proporcionant-los un elevat nivell de benestar i qualitat de vida.

La seua opinió ens interessa.

  • Perquè el servei al ciutadà és la nostra missió.
  • Perquè volem que tots els serveis de l'Ajuntament es presten amb la Qualitat que els ciutadans i ciutadanes mereixen.

Per a aconseguir-ho necessitem conèixer la seua opinió. Que ens expresse les deficiències que observen o formule suggeriments per a millorar.

Li convidem al fet que ho facen i per a açò li oferim un camí adequat: La Comissió Especial de Suggeriments i Reclamacions.

Si desitja formular alguna Reclamació o Queixa per a posar en coneixement de l'Ajuntament un mal funcionament o deficiència dels serveis municipals, per a la seua correcció, especialment sobre tardança, desatencions o altres anàlogues o bé desitja fer-nos algun Suggeriment, destinada a millorar la prestació o la qualitat dels serveis que presta aquest Ajuntament, pot realitzar-ho a través d'aquesta seu electrònica: