Dilluns
9 de Desembre de 2019
Seu electrònica

Accessibilitat

Informació d'accessibilitat per a webs i portals.


La norma UNE 139803 publicada en el BOE a juliol de 2012 (actualització de la Norma UNE 139803, publicada l'any 2004) estableix requisits d'accessibilitat per a continguts web basant-se en les Pautes d'Accessibilitat per al Contingut Web (WCAG, de l'anglès Web Content Accessibility Guidelines) en la seua versió 1.0, publicades per un dels grups de treball de la “Iniciativa per a l'Accessibilitat Web” (WAI, de l'anglès Web Accessibility Initiative) del Consorci de la Web (W3C, de l'anglès World Wide Web Consortium).

Aquesta norma estableix les característiques que ha de complir la informació i altres continguts disponibles mitjançant tecnologies web en Internet, intranets i qualsevol tipus de xarxes informàtiques, perquè puguen ser utilitzats per la major part de les persones, incloent persones amb discapacitat i persones d'edat avançada, bé de forma autònoma o mitjançant els productes de suport pertinents.

Referència a la norma UNE 139803:2012 publicada en el BOE disponible des del següent enllaç: UNE 139803:2012

Estàndards seguits.

A continuació s'indiquen els estàndards seguits en la Seu Electrònica:

  • W3C
    • El Consorci World Wide Web (W3C) desenvolupa tecnologies inter-operatives (especificacions, línies, mestres, software i eines) per a guiar la Xarxa a la seva potencialitat màxima a manera de fòrum d'informació, comerç, comunicació i coneixement col·lectiu.
    • El codi html i css existent en aquest portal s'ha validat seguint els estàndards marcats per aquest organisme.

  W3C-XHTML1.0  W3C-CSS

  • TAW
    • Es tracta d'una eina que permet comprovar el nivell d'accessibilitat arribat en el disseny i desenvolupament d'un portal.
    • El nivell d'accessibilitat assolit per aquest portal és AA.

 

Seguir els estàndards de desenvolupament proporcionats per W3C, i les eines de validació i test proporcionades per TAW permeten detectar i solucionar les barreres d'accés a la Web.